Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Ege Yaşam Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü olarak solunum sistemi hastalıklarını tarama, tanı ve tedaviye yönelik hizmetimizi uzman doktorlarımız ile, en güncel yaklaşımlar ve teknolojiden yararlanarak sunuyoruz. Göğüs hastalıkları, tüberküloz, alerji-immünoloji ve solunumsal uyku hastalıkları başlıklarından oluşan uzmanlık alanlarımızda hastalarımızı sağlıklarına kavuştururken etik ilkeler ve hasta haklarından asla taviz vermiyoruz.

Hava kirliliği, sigara kullanımındaki artış gibi nedenlere bağlı olarak görülme sıklığı ve çeşidi artan göğüs hastalıklarını, en kapsamlı bilimsel çerçeveye uygun bir şekilde ele alıyoruz. Ege Yaşam Hastanemizde göğüs hastalıkları deyince akla gelebilecek tüm rahatsızlıkların tanı ve tedavisi için gereken teknik ve teknolojik donanımın ve görüntüleme sistemleri ile birlikte Bronkoskopi Ünitesi de bulunmakta.

Solunum fonksiyon testlerinin uygulandığı merkezimizde başta akciğer kanseri olmak üzere akciğer hastalıklarının tanısı konusunda da hizmet veriyoruz.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, solunuma ve akciğere bağlı olarak gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Hastalar, bölümün uzman hekimleri tarafından gerektiğinde ayaktan takip ile ya da yatarak tedavi edilir. Göğüs hastalıkları arasında yer alan solunum sistemi sorunlarının tanısı için, laboratuvar ve radyolojik tetkiklerden yararlanan hekimler, bölüm laboratuvarları arasında yer alan solunum fonksiyon laboratuvarında, ağız içi basınç ölçümleri, akciğer volüm testleri, difüzyon testi, reversibilite testi, yavaş vital kapasite testi ve zorlu vital kapasite testi gibi pek çok tanı amaçlı girişimlerde bulunur. Alerjik nedenlerden oluşan rahatsızlıklarda cilt testi uygulaması gibi yöntemler için diğer bölüm hekimleri ile koordineli olarak çalışır. Solunuma bağlı olarak gelişen uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi için uyku laboratuvarı ve ayrıca ileri görüntüleme hizmetlerinin verildiği bronkoskopi ünitesinde de göğüs hastalıkları uzman hekimleri, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.