Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Ameliyat gerçekleşmeden önce hastanın ve yakınlarının anestezi işlemi hakkında bilgilendirilmesi ve hazırlanması sağlanmaktadır. Bu esnada hastaya gelişebilecek olası komplikasyonlar ve uygulanabilecek anestezi seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir.

Ameliyathaneye taşınan hastaya uygun anestezi verilmekte ve hastanın ameliyat sırasındaki ağrıyı en az seviyede hissetmesi için hasta, çeşitli anestezi yöntemleri sayesinde uyutulmaktadır. Bu esnada anestezi uzmanının belirlediği dozajda ilaçlar kullanılmaktadır.

Anestezi ve reanimasyon birimi ameliyat sırasında hastanın uygun duruşa getirilmesinde de hekimlere yardımcı olmaktadır.

Ameliyat süresince hastanın damar ve hava yolunun açık olmasını sağlamaktadır.

Ameliyat sırasında diğer hekimler cerrahi işlemleri hallederken anestezi ve reanimasyon birimi ise hastanın nabız, tansiyon gibi hayati fonksiyonlarını kontrol etmektedir.

Ameliyat sırasında hastanın kan, ısı ve sıvı kaybını engellemektedir.

Anestezi ve reanimasyon birimi, hastanın anestezi başlangıcından bitişine kadar fizyolojik değerlerini takip etmekte ve kayıtlarını tutmaktadır.

Ameliyat bitiminde anestezinin sonlandırılması ve hastanın odasına yönlendirilmesi konusunda görev almaktadır.

Uyandırılan hastaları kalp, solunum, şuur durumu ve olası komplikasyon durumları açısından değerlendirmektedir.

Kalp ve solunum durması durumlarında solunum tüpü takarak hastaya tıbbi müdahale uygulamaktadır.

Durumu ağır ve kritik olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi ve tedavisi hususunda anestezi ve reanimasyon birimi önem taşımaktadır.

Ayrıca tüm bunlar haricinde anestezi ve reanimasyon birimi, gerekli durumlarda ilgili doktorlarla iş birliği halinde çalışmaktadır.